Nhân Tài Đất Việt là cuộc thi thường niên trong suốt 13 năm qua được tổ chức bởi tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT phối hợp với Bộ Khoa Học Công nghệ, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những nhân tài trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, đã sáng tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh, có khả năng ứng dụng và hiệu quả cao, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nước nhà. Nhân Tài Đất Việt là cuộc thi có tầm ảnh hưởng và uy tín.

Vượt qua 318 đối thủ nặng ký, 689Cloud đã góp mặt vào vòng Chung khảo cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2018 và đứng trong Top 10 của lĩnh vực sản phẩm Doanh nghiệp khởi nghiệp. 689Cloud là một giải pháp công nghệ Bảo mật và Quản lý tài liệu kinh doanh mật dựa trên nền tảng đám mây. Giúp các Doanh nghiệp và các Cơ quan Chính phủ bảo vệ những công văn mật hay dữ liệu kinh doanh nhạy cảm (không thể chia sẻ cho bên thứ 3).