Secure E-Mail Attachment

Secure E-Mail Attachment
Xem DEMO

BẢO MẬT & THU HỒI tài liệu đính kèm SAU KHI gửi E-mail


...

Những rủi ro & vấn đề hiện tại khi gửi tài liệu đính kèm qua E-mail

KHÔNG AN TOÀN

  • Tài liệu đính kèm dễ dàng bị sao chép (copy) hay chuyển tiếp (Forward) cho bên thứ ba
  • Các tài liệu mật, quan trọng của Doanh Nghiệp dễ dàng bị rỏ rỉ thất thoát qua E-mail
KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT TÀI LIỆU SAU KHI ĐÃ GỬI
  • Tài liệu đính kèm sau khi gửi qua E-mail thì không có cách nào có thể kiểm soát ai đang truy cập hay thu hồi dữ liệu
LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN
  • Các tài liệu đính kèm dung lượng lớn thường rất khó khăn trong việc chia sẻ qua email
  • Khó khăn trong việc quản lý các file version khi trao đổi một lượng lớn file & trong một thời gian dài
689Cloud Secure Mail – Giải Pháp Bảo Mật và Kiểm Soát tài liệu đính kèm SAU KHI gửi E-mail

  • Bảo mật file đính kèm sau khi gửi email, ngăn chặn copy, chỉ người có quyền mới có thể mở xem
  • Kiểm soát được tài liệu sau khi gửi, biết được ai đang truy cập & có thể thu hồi tài liệu
  • Dễ dàng quản lý và gửi với số lượng lớn & dung lượng file lớn

...

Tính Năng Bảo Mật Nâng Cao


Cài Đặt Ngày Hết Hạn

Tự động hoá việc HUỶ BỎ hay VÔ HIỆU HOÁ tài liệu ở phía người xem sau khoảng thời gian cài đặt, ngay cả khi tài liệu đã lưu trữ tại máy tính người xem hay trên các tài khoản Cloud cá nhân của người xem.

Ngăn chặn sao chép tài liệu

Người xem tài liệu không thể Sao Chép hay chia sẻ lại tài liệu cho bên thứ ba. Chỉ duy nhất những người được chia sẻ bởi chủ nhân tài liệu mới có quyền xem. Cơ chế 2-Factor Authen được mặc định trên mỗi tài liệu, do đó ngay cả khi tài liệu bị mất những người không được phép sẽ không thể truy cập

Cài Đặt Quyền IN và Download

Với việc tích hợp công nghệ bảo mật IRM & quyền truy cập được đính kèm trên mỗi tài liệu bạn có thể quyết định cho phép file tài liệu được phép In hay được phép Download sau chia sẻ. Mặc định tài liệu của bạn chỉ được phép xem bởi người có quyền được truy câp, và không đươc phép sao chép hay in.

Thu hồi quyền truy cập tài liệu

Các tài liệu sau khia đã chia sẻ, hay chia sẻ cho sai đối tượng (người nhận) và bạn muốn thu hồi quyền truy cập hay vô hiệu hoá tài liệu tại máy tính người xem. Với tính năng Revoke Access, 689Cloud giúp ban dễ dàng cài đặt và thu hồi dữ lieu bất cứ lúc nào

Cài Đặt Watermark

Chức năng watermark được hiển thị ở phía người xem và mặc định là E-Mail của người xem. 689Cloud cho phép chủ nhân tài liệu tuỳ chỉnh nội dung watermark. Bằng việc hiện thị watermark có thể giúp chủ nhân truy vết & phát hiện nếu tài liệu bị sao chép (chụp màn hình) thì ai là người để lộ tài liệu

Kiểm soát và theo dõi tài liệu sau khi chia sẻ

Tài liệu của bạn sau khi chia sẻ, những ai đã download , mở xem, thời gian mở khi nào, mở xem vị trí ở đâu đều được theo dõi và có thống kế thông tin cho chủ nhân tài liệu. Do đó bạn biết chính xác tài liệu của mình đang được chia sẻ cho ai và ai đang xem

Cách Thức Hoạt Động
Tổng Quan về giải pháp và DEMO
689Cloud Secure Mail add-ons trên Outlook  

689Cloud Secure Mail add-ons trên  Gmail

Kiểm Soát tài liệu đính kèm sau khi gửi E-Mail

Theo dõi thống kế số lần mở xem, download

Thu hồi tài lieu khi cần với chức năng Revoke

Khách Hàng Tiêu Biểu


Liên Hệ Tư Vấn