Tài Chính Ngân Hàng

Nền tảng bảo mật & quản lý dữ liệu số thông minh cho ngành Tài Chính Ngân Hàng.

BẢO MẬT HỒ SƠ VAY, TÍN DỤNG, HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ, TÀI LIỆU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG.


...

QUẢN LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG

Bảo mật & kiểm soát thông tin chặt chẽ trên Đường Tryền, tại vùng Lưu Trữ, và trong quá trình Xem/Mở tài liệu. Ngăn chặn Copy, phát tán tài liệu trên internet hoặc chia sẻ cho bên thứ ba. Tăng cường bảo mật khi chia sẻ thông tin trên Cloud, bên ngoài tổ chức với Khách Hàng, Đối tác…

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU NỘI BỘ CHẶT CHẼ

Quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng Private Cloud, truy xuất dữ liệu nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi, hiệu quả hơn với Data Center tại hệ thống nội bộ. Thay thế giải pháp hiện tại như Share server/FTP server.

DỄ DÀNG QUẢN LÝ & CỘNG TÁC TRÊN DỰ ÁN

Dễ dàng tạo các cổng thông tin Dự Án, tương tác làm việc online trực tiếp với Khác Hàng đối tác từ bên ngoài, Ví Dụ: Mô hình “Virtual Data Room – phòng dữ liệu ảo” được áp dụng trong M&A, hay quy trình bước đầu thẩm định hồ sơ Khác Hàng Doanh Nghiệp lớn với nhiều đối tượng Doanh Ngiệp phòng ban tham gia (Bảo hiểm, Kiểm toán, v.v).

PHÂN LOẠI QUẢN LÝ HỒ SƠ

Đơn giản hóa, hiện đại hóa (Modernize) các quy trình quản lý dự án & chia sẻ thông tin. Tăng hiệu xuất làm việc giữa các phòng ban và khách hàng.

+1000 Người Đang Sử Dụng 689Cloud. Còn Bạn Thì Sao?

Tăng Hiệu Quả Kinh Doanh

Tạo cổng thông tin giao tiếp (Phòng dữ liệu ảo – VDR), giúp các thành viên trong dự án trao đổi trực tiếp với nhau.

Bảo mật quá trình trao đổi thông tin giữa các bên tham gia dự án.

Cải thiện sự linh động trong kết nối với khách hàng và đối tác.

Giảm tối đa thời gian chờ đợi kết quả kiểm duyệt của các bên tham gia dự án hay từ các nhà đầu tư.

Đơn giản, dễ sử dụng. Có thể áp dụng cho tất cả các lĩnh vực như M&A, tổ chức cho vay, đầu tư, giao dịch…

Các Quy Trình Ứng Dụng

Xử Lý Hồ Sơ Tín Dụng

Tiết kiệm thời gian chờ đợi kết quả.

Phát Triển Dịch Vụ Mới

Triển khai nhanh chóng và thống nhất cho tất cả các chi nhánh.

Thu Thập Báo Cáo

Quản lý hiệu quả kết quả kinh doanh của tất cả các chi nhánh trên toàn quốc.

Kết Nối Với Chúng Tôi