Ứng Dụng 689Cloud Cho Lĩnh Vực Giáo Dục

Ứng Dụng 689Cloud Cho Lĩnh Vực Giáo Dục


Chia sẻ các tài liệu giảng dạy giữa giảng viên, sinh viên và các cán bộ nghiên cứu một cách an toàn bằng giao diện đám mây đơn giản

Chia sẻ các tài liệu giảng dạy giữa giảng viên, sinh viên và các cán bộ nghiên cứu một cách an toàn bằng giao diện đám mây đơn giảnĐăng ký ngay

Nâng Cao Chất Lượng Cho Lĩnh Vực Giảng Dạy Đại Học và Cao Học

Bảo Mật, Chia Sẻ Các Tài Liệu Giảng Dạy Trực Tuyến

Các tài liệu giảng dạy hoặc kết quả nghiên cứu không thể chia sẻ ra bên ngoài. Tất cả các tài liệu đó vẫn được kiểm soát dưới sự quản lý của nhà trường.

Tạo Mẫu Đề Thi & Khảo Sát Online

Hỗ trợ giáo viên tạo các mẫu đề thi hoặc các bài kiểm tra một cách đơn giản bằng cách kéo thả ngay trên nền tảng 689Cloud.

Thu Thập Bài Tập Từ Sinh Viên

Tự động cập nhật kết quả bài tập hoặc bài thi một cách tự động. Đánh giá trực tiếp và cho kết quả chính xác ngay lập tức.Video hướng dẫn

+1000 Người Đang Sử Dụng 689Cloud. Còn Bạn Thì Sao?

Giúp Quá Trình Giảng Dạy Của Giáo Viên Dễ Dàng Hơn

Hỗ trợ việc thu thập bài tập của sinh viên đơn giản và nhanh chóng.

Phân phối tài liệu học tập cho sinh viên bằng phương pháp chia sẻ trực tuyến.

Tạo đề thi/kiểm tra Online, tự động thu thập bài thi và cho kết quả ngay lập tức một cách chính xác.

Quản Lý Sinh Viên & Lớp Học

Giúp giảng viên quản lý sinh viên và lớp học một cách nhanh chóng.

Tạo cổng trao đổi thông tin, giúp các cán bộ Giảng viên và các giáo viên trợ giảng nắm bắt được thông tin của sinh viên/lớp học dễ dàng & sát sao hơn.

Sử dụng chức năng giám sát giúp các giảng viên nắm bắt được quá trình học tập và đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên.

Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Quá Trình Học Tập Của Sinh Viên

Truy cập tài liệu học tập ở bất cứ đâu. Giúp giảm thiểu tối đa thời gian học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Tự động sắp xếp các sinh viên thành một nhóm lại với nhau. Giúp sinh viên có thể dễ dàng trao đổi và giúp đỡ nhau trong quá trình học tập.

Làm bài thi hoặc các tài liệu khảo sát trực tuyến. Giúp sinh viên nắm rõ nội dung bài học một cách nhanh chóng.

Trãi Nghiệm Miễn Phí 30 Ngày