NGÀNH BÁN LẺ

Nền tảng bảo mật & quản lý dữ liệu số thông minh cho ngành Bán lẻ

Nâng Cao Lợi Thế Kinh Doanh Bằng Cách Bảo Mật Thông Tin Sản Phẩm


BẢO MẬT CÁC TÀI LIỆU KINH DOANH

Tài liệu kinh doanh được chia sẻ cho các đại lý, chuỗi cửa hàng, các nhà phân phối… vẫn được kiểm soát chặt chẽ dưới sự quản lý của tổng công ty. Ngăn chặn rò rỉ thông tin tài liệu ra bên ngoài bằng các chức năng như ngăn chặn copy lưu trữ tài liệu vào máy tính cá nhân, không cho in ấn sao lưu bản sao, cài đặt thời gian sử dụng tài liệu sau khi hết hạn cho phép…

QUẢN LÝ TÀI LIỆU KINH DOANH

Các tài liệu liên quan đến hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán sản phẩm, tài liệu đào tạo nhân viên… được quản lý sát sao với chức năng quản lý lịch sử truy cập. Có thể biết được ai đã mở/xem tài liệu, hủy quyền truy cập tài liệu ngay cả khi đã lưu về thiết bị cá nhân.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC KÊNH CUNG ỨNG VÀ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI

Tạo cổng thông tin trao đổi trực tiếp với các nhà phân phối và các bên cung ứng làm việc với nhau một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Giúp đối tác tin tưởng vào độ bảo mật thông tin của doanh nghiệp. Mang lại giá trị thương hiệu và lợi thế kinh doanh cho doanh nghiệp.

+1000 Người Đang Sử Dụng 689Cloud. Còn Bạn Thì Sao?

Hiệu Quả Kinh Tế Mang Lại

Tiết kiệm chi phí xây dựng hệ thống lưu trữ và bảo trì.

An toàn trong việc trao đổi thông tin giữa các chi nhánh hoặc với các đối tác bên ngoài.

Các tài liệu kinh doanh có thể truy cập ở mọi nơi mà vẫn được bảo mật an toàn.

Tạo cổng thông tin giao tiếp (Phòng dữ liệu ảo – VDR), giúp các thành viên trong dự án trao đổi trực tiếp với nhau.

Bảo Mật Các Quy Trình Ứng Dụng

Quản Lý Dữ Liệu Thông Tin Hàng Hóa

Lưu trữ, quản lý, chia sẻ và cộng tác an toàn các dữ liệu số của công ty ở một nơi duy nhất, tạo ra quy trình kinh doanh hiệu quả với tất cả các nhà phân phối.

Thuận Lợi Phát Triển Chiến Lược Mới

Bảo mật các dự án triển khai chiến lược quảng cáo, sự kiện, đào tạo nhân viên… cho tất cả các cửa hàng trong hệ thống được thực hiện một cách nhanh chóng, đồng bộ, chính xác và an toàn.

Bảo Mật Các Tài Liệu Báo Cáo Kinh Doanh Của Cửa Hàng

Tài liệu báo cáo kinh doanh được bảo mật một cách nghiêm ngặt, ngăn chặn rò rỉ thông tin ra bên ngoài, giúp giữ vững ưu thế cạnh tranh với đối thủ.

Kết Nối Với Chúng Tôi