Giải Pháp 689Cloud Trong Các Lĩnh Vực

Tùy Chọn Giải Pháp Cho Từng Lĩnh Vực


Tài Chính Ngân Hàng

Chia sẻ thông tin nhạy cảm như dữ liệu thông tin khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của thế giới tài chính. Việc gửi Email và các tập tin chứa dữ liệu riêng tư luôn là vấn đề lo ngại ảnh hưởng đến uy tín của các Doanh nghiệp.

Giải Pháp

Giáo Dục

Việc bảo mật các tài liệu giảng dạy và kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học là một trong những nỗi quan tâm hàng đầu của các trường Đại Học. Hơn nữa việc bảo mật các nội dung liên kết giảng dạy với các trường Đại Học nước ngoài cũng là những vấn đề đáng quan tâm.

Giải Pháp

Chính Phủ

Chia sẻ các Công Văn mật, Thông Báo, Nghị Định, Quyết Định,… từ Trung Ương đến Địa Phương qua Email vẫn còn nhiều hạn chế và không đảm bảo an toàn. Thêm vào đó là việc tài liệu giấy càng ngày càng tăng và lưu trữ nhiều nơi, không kể việc thất thoát hoặc hỏng hóc tài liệu theo thời gian.

Giải Pháp

Y Tế

Bệnh viện hoặc các trung tâm Y Tế luôn cần duy trì sự tuân thủ với HIPAA-HITECH và ngăn chặn truy cập trái phép vào hồ sơ của bệnh nhân, tránh trường hợp thông tin rơi vào những tổ chức hoặc cá nhân khác.

Giải Pháp

Bán Lẻ, Chuỗi Cửa Hàng

Việc triển khai thông tin các chiến dịch Marketing, kế hoạch kinh doanh, thông tin các mặt hàng… cần được bảo mật để nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Do đó, các thương hiệu bán lẻ cần phải có giải pháp bảo mật những thông tin trên tránh trường hợp bị các đối thủ khai thác.

Giải Pháp

Bảo Hiểm

Tất cả các tài liệu nhạy cảm về thông tin khách hàng, các đại lý, nhà thầu, các công ty con… là mấu chốt quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh Bảo Hiểm. Nếu các thông tin trên bị các đối thủ cạnh tranh khai thác sẽ gây bất lợi cho việc kinh doanh của công ty.

Giải Pháp