Demo Trực Tuyến

Ngăn Chặn Tải Tài Liệu

Ngăn Chặn Chụp Màn Hình

Ngăn Chặn Sao Chép Tài Liệu

Ngăn Chặn In Ấn Tài Liệu

Xem DEMO

Số Hóa Dữ Liệu

Tiết Kiệm Không Gian Lưu Trữ Nơi Làm Việc

Scann Và In Ở Mọi Nơi

Nhanh Chóng Và Dễ Dàng Sử Dụng Cho Người Mới

Giao Diện Thân Thiện Với Người Dùng

Xem Video DEMO