Chính Phủ Điện Tử

Nền tảng bảo mật & quản lý dữ liệu số thông minh cho các cơ quan Chính Phủ

Giải Pháp Bảo Mật, Quản Lý Dữ Liệu Số Thông Minh Cho Chính Phủ Điện Tử


...

SỐ HÓA TÀI LIỆU

Số hóa dữ liệu, tiết kiệm tối đa không gian lưu trữ tài liệu giấy trong cơ quan bằng giải pháp lưu trữ trên Cloud. Đơn giản hóa công tác in ấn tài liệu, tiếp kiệm chi phí.

TĂNG HIỆU SUẤT, GIẢM CHI PHÍ

Thay thế các quy trình thủ công hiện tại: Như gửi công văn, giấy mời, thông tư, nghị định bằng văn bản, email; Bằng hệ thống chia sẻ tài liệu điện tử thông minh, nhánh chóng và hiệu quả.

TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT THÔNG TIN

Quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng Cloud với Data Center đặt tại QTSC, truy xuất dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả hơn. Thay thế giải pháp hiện tại lưu trữ tại máy server nội bộ.

+1000 Người Đang Sử Dụng 689Cloud. Còn Bạn Thì Sao?

Tăng Hiệu Quả Quản Lý Thông Tin

Tạo cổng thông tin giao tiếp (Phòng dữ liệu ảo – VDR) giúp các thành viên trong tổ chức trao đổi trực tiếp với nhau.

Bảo mật quá trình trao đổi thông tin giữa các bên tham gia cuộc họp.

Cải thiện sự linh động trong kết nối với khách hàng và đối tác.

Giảm tối đa thời gian chờ đợi kết quả phê duyệt từ Trung Ương đến các phòng ban tổ chức địa phương.

Giảm rủi ro rò rỉ thông tin ra bên ngoài tổ chức.

Các Quy Trình Ứng Dụng

Xử Lý Hồ Sơ Dự Án

Tiết kiệm thời gian chờ đợi kết quả.

Chia Sẻ Thủ Tục Báo Cáo Hành Chính Hàng Ngày

Triển khai nhanh chóng và thống nhất cho tất cả các cơ quan địa phương/Tỉnh thành.

Thu Thập Báo Cáo

Quản lý hiệu quả kết quả báo cáo, tình hình xảy ra tại tất cả các địa phương trên toàn quốc.

Kết Nối Với Chúng Tôi