Các Doanh nghiệp lớn luôn phải thường xuyên chia sẻ thông tin và tài liệu báo cáo quan trọng cho Ban giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị trong công ty. Do đó việc bảo mật tài liệu được an toàn là hết sức cần thiết.

689Cloud là giải pháp hàng đầu cho việc bảo mật tài liệu được chia sẻ đến các Cán bộ cấp cao trong công ty.

Nâng cao năng suất ⇒ Đem lại lợi nhuận

  • 689Cloud mang lại hiệu quả tối đa, đơn giản và dễ sử dụng hơn so với E-mail, FTP, hay giải pháp On-premise.
  • Truy cập dữ liệu ở bất cứ nơi nào
  • Cải thiện quy trình trao đổi tài liệu trong công ty

Tăng khả năng bảo mật ⇒ Tuân thủ pháp luật / Giảm rủi ro thất thoát tài liệu

  • 689Cloud chỉ cho phép những người được cấp quyền mới có thể xem nội dung tài liệu được chia sẻ.
  • Bảo mật hơn so với sử dụng E-mail và các dịch vụ khác.
  • Ngăn chặn sao chép, in, chụp màn hình từ các phần mềm khác. Bảo đảm thông tin được bảo mật an toàn

Đáp ứng đầy đủ các quy định về luật an toàn thông tin.