Các Chức Năng Ưu Việt

Chúng tôi mang lại công nghệ bảo mật tiên tiến nhất cho người dùng

Bảo Mật Với Công Nghệ IRM


Tài liệu được mã hóa giúp chống lại các truy cập trái phép. Người cài đặt IRM cho tài liệu có thể hạn chế các quyền sử dụng tài liệu cho người được chia sẻ. Chủ sở hữu có thể kiểm soát sao chép , ngăn chặn chụp ảnh màn hình, in hoặc chỉnh sửa. Đặc biệt, chủ sở hữu có thể thu hồi quyền truy cập của người dùng mà không cần chia sẻ lại tài liệu.

Cài đặt DRM cho tài liệu kiểm soát In ấn, cài đặt ngày hết hạn sử dụng, chống chỉnh sửa

Hủy quyền truy cập tài liệu cho dù tài liệu đã được lưu trữ trong thiết bị cá nhân của người được chia sẻ. Thu hồi tài liệu khi chia sẻ nhầm đối tượng.

Phân quyền cho người dùng hạn chế quyền sử dụng, chỉnh sửa tập tin.


Video hướng dẫn

Theo Dõi Lịch Sử Truy Cập

689Cloud giúp chủ nhân tài liệu có thể theo dõi được quá trình sử dụng của người được chia sẻ, quản lý quá trình thành viên trong dự án mở/xem tài liệu ở đâu, bằng phương tiện gì và mở khi nào.Video hướng dẫn

Hợp Tác Quản Lý Dự Án

Tạo cổng thông tin giao tiếp, giúp các thành viên trong dự án trao đổi trực tiếp với nhau.

Giảm tối đa thời gian chờ đợi kết quả kiểm duyệt của các bên tham gia dự án hay từ các nhà đầu tư.

Bảo mật quá trình trao đổi thông tin giữa các bên tham gia, nâng cao tiến độ làm việc và cải thiện năng suất truy cập thông tin đến những người tham gia dự án.

Ứng Dụng OCR Cho Việc Số Hóa Tài Liệu

OCR là công nghệ nhận dạng ký tự quang học, một công cụ phần mềm cho phép bạn chuyển đổi các tài liệu được quét thành các tài liệu văn bản điện tử, đáp ứng cho việc lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ thông tin và biên tập tài liệu.

Quản Lý Người Dùng


Quản lý người dùng cho phép chủ sở hữu kiểm soát quyền truy cập của người dùng trong và ngoài dự án nhóm. Chủ sở hữu có thể sử dụng quyền sở hữu để thêm, xóa và thay đổi cài đặt vai trò cho các thành viên trong dự án.

Xem thống kê thành viên tham gia dự án

Thay đổi vai trò của thành viên trong dự án

Xóa thành viên trong dự án


Video hướng dẫn