Việc quản lý và kiểm soát tài liệu điện tử sau khi chia sẻ là một bài toán rất khó giải quyết hiện nay trong Doanh nghiệp. Vì một lý do nào đó Doanh nghiệp của bạn muốn thu hồi lại những tài liệu đã gửi như: nhầm địa chỉ email, nhân viên trong công ty đã chuyển sang công ty khác hay thiết bị lưu trữ của đối tác bị thất lạc… Đối với Doanh nghiệp việc chia sẻ nhầm tài liệu có thể gây ra thiệt hại rất lớn làm ảnh hưởng đến doanh thu của Doanh nghiệp. Vậy làm cách nào để thu hồi những tài liệu đó?

Với giải pháp 689Cloud, chúng tôi có thể giúp quý Doanh nghiệp có thể thực hiện việc thu hồi lại tài liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Các tập tin tài liệu được mã hóa trên 689Cloud sẽ giúp Doanh nghiệp có thể theo dõi được tài liệu đã được gửi cho ai, mở vào thời gian nào, mở tại địa chỉ IP nào, sau đó Doanh nghiệp có thể thu hồi tài liệu bất cứ đâu và bất cứ lúc nào cho dù tài liệu đã được lưu trữ dưới thiết bị cá nhân của người dùng.

Với chức năng đặc biệt trên, giải pháp 689Cloud có thể giúp Doanh nghiệp ngăn chặn các mối nguy hại về rủi ro thất thoát dữ liệu, bảo mật an toàn thông tin và thiệt hại về doanh thu của Doanh nghiệp.