Với xu thế Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang sử dụng các dịch vụ đám mây như Google Drive, Box, Drop Box… để lưu trữ và chia sẻ các tài liệu điện tử trong nội bộ Doanh nghiệp và với các đối tác bên ngoài. Nhưng việc sử dụng các dịch vụ trên vẫn mang lại rất nhiều rủi ro về thất thoát dữ liệu kinh doanh của Doanh nghiệp.

Theo báo cáo thống kê của IBM vào năm 2018, thiệt hại doanh thu do thất thoát tài liệu gây ra cho các Doanh nghiệp trên thế giới lên đến 3,9 triệu USD(https://www.ibm.com/security/data-breach). Do đó việc #Quảnlý và #Kiểmsoát tài liệu sau khi chia sẻ hiện đang là vấn đề lo lắng hàng đầu của Doanh nghiệp.

Thấu hiểu nỗi băng khoăn đó của Doanh nghiệp, chúng tôi đã cho ra đời giải pháp #689Cloud để giúp quý Doanh nghiệp giải quyết bài toán trên.

Ưu điểm 689Cloud mang lại:

+ Quản lý tài liệu được chia sẻ cho ai? Mở vào thời gian nào? Quyền in hoặc chỉnh sửa tài liệu.

+ Điều chỉnh thời gian hết hạn cho tài liệu.

+ Kiểm soát quyền truy cập của người được chia sẻ. Phân quyền hạn cho từng thành viên trong từng dự án chứa tài liệu được chia sẻ.

+ Thu hồi quyền truy cập tài liệu kể cả khi tài liệu đã được lưu tại thiết bị lưu trữ cá nhân của người được chia sẻ.

Lợi ích của giải pháp 689Cloud:

+ Giúp cho Doanh nghiệp có thể quản lý và kiểm soát tài liệu sau khi đã chia sẻ tại người dùng cuối

+ Bảo mật nội dung tài liệu kinh doanh của doanh nghiệp ngay cả khi tài liệu bị rò rỉ ra bên ngoài

+ Hỗ trợ quý Doanh nghiệp trong việc triển khai và giải đáp mọi vấn đề trong việc sử dụng

Với những ưu điểm trên giải pháp 689Cloud tin chắc sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Doanh nghiệp trong việc Bảo mật, Quản lý và Kiểm soát dữ liệu sau khi chia sẻ.